Документація API Розрахунку IBAN

Цей API є частиною нашої послуги Комплект IBAN

Інструкція з інтеграції API

1. Що таке API розрахунку IBAN?

Розрахунок IBAN ( так звана Конверсія IBAN ) - це система програмного забезпечення, що дозволяє нашим клієнтам конвертувати внутрішні банківські коди та комбінації номерів облікових записів у перевірені Міжнародні номери банківських рахунків ( IBAN ).

Система дозволяє нашим клієнтам користуватися ручним інтерфейсом, а також надає API для інтеграції у внутрішні системи компанії.

Система також ідентифікує банки та фінансові установи та надає деталі нашим клієнтам.

2. Особливості

Нижче наведені деякі з ключових особливостей нашого механізму розрахунку IBAN:

  • Перевірка контрольних сум місцевого банківського коду / номера рахунку ( * див. Країни, що підтримуються )
  • Отримання інформації про банк на основі коду місцевого банку / відділення.
  • Автоматичне генерування дійсного формату IBAN для наданого коду банку / відділення та номера рахунку
  • Система підтримує декілька форматів відповіді ( JSON / XML )


3. Країни, що підтримуються

API Розрахунку IBAN на даний момент підтримується у наступних країнах, також ничже наведено обов'язкові поля нашого API для розрахунку IBAN.

Код країни Назва країни Код банку Відділення Обліковий запис Контрольна цифра **
AT Австрія ТАК   ТАК  
BE Бельгія ТАК   ТАК ТАК
CH Швейцарія ТАК   ТАК  
DE Німеччина ТАК   ТАК  
EE Естонія     ТАК  
ES Іспанія ТАК ТАК ТАК ТАК
FI Фінляндія     ТАК ТАК
FR Франція ТАК ТАК ТАК ТАК
GB Великобританія ТАК   ТАК ТАК
HU Угорщина     ТАК ТАК
IE Ірландія ТАК   ТАК ТАК
IT Італія ТАК ТАК ТАК ТАК
MC Монако ТАК ТАК ТАК ТАК
MR Мавританія ТАК ТАК ТАК  
MT Мальта ТАК   ТАК  
NO Норвегія     ТАК ТАК
PT Португалія ТАК ТАК ТАК ТАК
SM Сан-Марино ТАК ТАК ТАК  
CZ Чеська Республіка ТАК   ТАК ТАК
AL Албанія ТАК   ТАК  
SK Словацька Республіка ТАК   ТАК ТАК
SI Словенія ТАК   ТАК ТАК
PL Польща ТАК   ТАК ТАК
PK Пакістан ТАК   ТАК  
SE Швеція ТАК   ТАК ТАК
NL Нідерланди ТАК ТАК
Стовпець Контрольна цифра вказує, чи підтримує країна номер облікового запису та/або перевірку контрольної цифри банківського коду.

Перевірка контрольних цифр є додатковим шаром захисту інтегрування даних від помилок під час введення.

4. Вхідні дані API

API допускає як HTTP GET, так і POST запити для вхідних даних.
Допустимі параметри наведені в таблиці нижче:

Назва поля Вид Опис
api_key Рядок Ваш персональний API ключ. Одержується в клиєнтській зоні.
формат Рядок Формат відповіді API ( xml або json )
країна Рядок 2-літерний код країни ( UK/US/DE/FR )
код банку Рядок Унікальний ідентифікатор банку. Видрізняється для кожної країни. ( необов'язково ). Деякі країни вимагають лише номер рахунку.
відділення Рядок Унікальний локальний іденьифікатор відділення ( необов'язково )
обліковий запис Рядок Персональний номер облікового запису
cd Ціле число Контрольні цифри використовуються в деяких країнах.
префікс Ціле число В даний час потрібно тільки для Чеської Республіки ( необов'язково )
Перший показник - це API ключ, це унікальний рядок, який допомагає нашій системі ідентифікувати вас як користувача та надати вам доступ до API.

API підтримує декілька форматів відповіді для забезпечення легшої інтеграції. На даний момент підтримуються формати XML та JSON.

Показник Країна повинен мати 2 літери ISO коду країни, таких як UK для Сполученого Королівства, DE для Німеччини, FR для Франції …
Код Банку відрізняється за довжиною та структурою для різних країн.

Код Відділення є необов'язковим агрументов та потрібен тільки в деяких країнах ( дивіться Приклади )
Номер облікового запису є необхідним для всіх країн і в деяких випадках це єдиний параметр, що використовується для підрахунку IBAN.

Контрольні Цифри є необхідними тільки для визначених країн, які включили такі алгоритми перевірки у свої внутрішні структури номерів банківськіх облікових записів. ( дивіться Приклади )

Префікс - це необов'язкове поле, необхідне тільки для розрахунку IBAN Чеської Республіки.

5. Приклади API

У наведеній нижче таблиці ви можете знайти приклади робочого запиту GET до нашого API для кожної країни.

Країна Пріклад запиту (GET REQUEST)
AT ?country=AT&format=json&bankcode=12000&account=52700357958
BE ?country=BE&format=json&bankcode=250&account=0135106&cd=70
CH ?country=CH&format=json&bankcode=0240&account=240C08011570
DE ?country=DE&format=json&bankcode=BLZ37010050&account=399509
EE ?country=EE&format=json&account=55000005511439
ES ?country=ES&format=json&bankcode=0081&branch=1731&cd=91&account=0006040912
FI ?country=FI&format=json&account=52900261901092
FR ?country=FR&format=json&bankcode=30056&branch=00264&account=02640016443
GB ?country=GB&format=json&bankcode=090127&account=93496333
HU ?country=HU&format=json&account=107000240416330551100005
IE ?country=IE&format=json&bankcode=905838&account=71924374
IT ?country=IT&format=json&country=IT&bankcode=02008&branch=30545&account=000103685854
MC ?country=MC&format=json&country=MC&bankcode=30002&branch=03260&account=0000079112A
MR ?country=MR&format=json&bankcode=00012&branch=00001&account=00000078326
MT ?country=MT&format=json&bankcode=07113&account=199008240010
NO ?country=NO&format=json&account=96803502045
PT ?country=PT&format=json&bankcode=0038&branch=0000&cd=81&account=39551148771
PK ?country=PK&format=json&bankcode=HABBPKKA&account=39551148771
SE ?country=SE&format=json&bankcode=9150&account=0092395696
SM ?country=SM&format=json&country=SM&bankcode=03034&branch=09800&account=000060164676
CZ ?country=CZ&format=json&prefix=51&account=1707230277&bankcode=0100
AL ?country=AL&format=json&bankcode=20511117&account=374362CLPRCFEURC
SK ?country=SK&format=json&prefix=&account=4110053902&bankcode=3100
SI ?country=SI&format=json&bankcode=33000&account=0000102423
PL ?country=PL&format=xml&bankcode=11402004&account=0000360275244226
SE ?country=SE&format=json&bankcode=9300&account=5913222524
NL ?country=NL&format=json&account=0006642318

6. XML Структура Відповіді API

Детальний опис можливих полів, що виводяться, можна побачити в таблиці нижче:

Назва поля Вид Опис
адреса Рядок Адреса відділення банку або головного офісу
банк Рядок Назва банку або фінансової установи
bic Рядок BIC ( Bank Identifier Code ) банку
відділення Рядок Назва відділення, визначена за кодом банку
місто Рядок Назва міста, в якому розташовано відділення.
країна Рядок Абревіатура з двох літер, що позначає код країни, такі як US, UK, AU, FR … тощо.
email Рядок Закріплена контактна адреса електронної пошти для банку або відділення
факс Рядок Номер факсу банку / відділення
телефон Рядок Контактний телефон банку / відділення
область Рядок Область адреси банку / відділення
вебсайт Рядок Адреса вебсайту банку / відділення
поштовий індекс Рядок ZIP або поштовий код адреси відділення банку
Система API повертає результат у XML або JSON форматі, який легко розібрати в різних мовах і платформах програмування.

Зразок XML-відповіді з API для коду SORT Великобританії та пошуку номера рахунку буде:

URL-адреса запиту:

?api_key=9834hAHx78ba4g8habsdk&country=GB&format=json&bankcode=110377&account=10218962

<result>
<iban>GB20ULSB98006054100029</iban>
<account>54100029</account>
<sort_code>980060</sort_code>
<bank>ULSTER BANK LTD</bank>
<branch>BELFAST CITY OFFICE 1</branch>
<bic>ULSBGB2BXXX</bic>
<address>PO BOX 232 11-16 DONEGALL SQUARE EAST </address>
<city>BT1 5UB</city>
<country>GB<country/>
<phone>028 90244112</phone>
</result>

Відповідь на той самий запит, якщо користувач вказав форматування JSON, буде:

"iban":"GB20ULSB98006054100029","account":"54100029","sort_code":"980060","bank":"ULSTER BANK LTD","branch":"BELFAST CITY OFFICE 1","bic":"ULSBGB2BXXX","address":"PO BOX 232 11-16 DONEGALL SQUARE EAST ","city":"BT1 5UB","country":"GB","phone":"028 90244112"

7. Помилки API

У разі помилки API розрахунку IBAN повертає відповідь XML або JSON, що містить повідомлення про помилку.
Теги XML <error></error> повертаються без будь-яких інших полів у відповіді XML.
Нижче наведено опис усіх можливих повідомлень про помилки, які можуть бути виведені:

<error>Контрольна сума номеру рахунку недійсна.</error>
<error>Account Номер (контрольна сума) неправильний.</error>
<error>Account Номер має містити 11 символів</error>
<error>Account Номер має містити 14 символів</error>
<error>Account Номер має містити 24 символів</error>
<error>Account Номер недійсний</error>
<error>Account Номер коду сортування недійсний</error>
<error>Account Префікс числа занадто довгий.</error>
<error>Account Номер занадто довгий.</error>
<error>Код/KIB (контрольна сума) Банку/Відділення неправильна.</error>
<error>Код банку / Код відділення / Номер облікового запису занадто довгий.</error>
<error>Код банку / Код відділення (контрольна сума) неправильна.</error>
<error>Код банку не дійсний</error>
<error>Код банку занадто довгий.</error>
<error>Банк не знайдено</error>
<error>Банк не визнано</error>
<error>BBAN / NIB (контрольна сума) неправильний.</error>
<error>BLZ/Код банку не дійсний</error>
<error>Відділення/Агенціюя не знайдено</error>
<error>Код відділення занадто довгий.</error>
<error>Відділення не знайдено</error>
<error>Контрольна цифра занадто довга.</error>
<error>Кліринговий номер/Номер облікового запису не дійсний. Контрольная цифра неправильна.</error>
<error>Кліринговий номер/Код банку неможливо ідентифікувати. IBAN не може бути розраховано.</error>
<error>Кліринговий номер або Номер облікового запису занадто довгий.</error>
<error>Codice ABI della Banca/Код банку не дійсний</error>
<error>Codice CAB della Filiale/Код відділення не дійсний</error>
<error>Код країни не дійсний</error>
<error>Країна або банк не підтримується</error>
<error>IBAN не дійсний</error>
<error>Kontonummer/Номер облікового запису не дійсний</error>
<error>Відсутні поля</error>
<error>Не FR IBAN</error>
<error>Не FR IBAN країна</error>
<error>Обов'язкове поле відсутнє. Введіть код банку та номер рахунку</error>
<error>Обов'язкові поля не заповнені.</error>
<error>RIB не дійсний</error>
<error>Код Сортування / Код банку не може бути ідентифіковано. IBAN не може бути розрахований.</error>
<error>Код Сортування не знайдено</error>